Wawancara Cara Merawat Tanaman Anak Sd

Daftar Pertanyaan Interviu Mengenai Mandu Preservasi Tanaman

Buatlah daftar pertanyaan wawancara tentang cara perawatan tanaman! Pembahasanpokok jawaban tema 2 kelas 3 halaman 138, tepatnya pada materi pembelajaran 4 subtema 3 Menyayangi Tumbuhan di pokok tematik terbaru revisi 2018. Pembahasan mungkin ini ialah lanjutan soal sebelumnya, di mana sudah dibahas mengenai pengalamanmu kerumahtanggaan melaksanakan tugas sehari-hari di rumah.

Daftar Pertanyaan Wawancara Tentang Cara Perawatan Tanaman

Siti dan dagi-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekeliling sekolah tentang cara preservasi tumbuhan.

Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman.

Kita bantu Siti takhlik daftar cak bertanya, yuk!

Dibawah ini daftar pertanyaan wawansabda tentang cara merawat tumbuhan :
1. Apa : Apa sahaja keberagaman tanaman yang memerlukan perawatan?
2. Mungkin : Mungkin tetapi yang bertugas merawat pohon?
3. Cak kenapa : Cak kenapa tanaman perlu dirawat?
4. Bagaimana : Bagaimana prinsip merawat tanaman dengan baik?
5. Pada saat : Kapan sebaiknya perawatan pohon dilakukan?

Lakukanlah kegiatan tanya jawab. Kamu dapat melakukannya secara berkelompok. Presentasikanlah hasil wawancaramu di depan kelas!

Berikut ini contoh percakapan hasil temu duga :

Pada saat istirahat siti dan teman-temannya menjumpai tukang kebun yang cak semau di sekolah mereka. Siti dan jodoh-temanya ingin menanyakan kaidah merawat pokok kayu. Siti menghampiri Kelongsong Udin yang sedang merawat pokok kayu di halaman sekolah.

Siti : Selamat siang Paket Udin !
Kelongsong Udin : Selamat siang, anak-anak asuh ! Ada yang boleh saya tolong?
Budi : Oh iya Pak Udin saya ingin menanyakan tentang pendirian merawat tumbuhan. Boleh morong Kelongsong?
Sampul Udin : Silahkan, tanyakan saja. Apa saja nan ingin kalian ketahui mengenai merawat tanaman?

Edo : Semacam ini Cangkang Udin, tumbuhan segala saja nan memerlukan perawatan?
Pak Udin : Menurut saya sih, semua tanaman memerlukan perawatan seyogiannya merecup dengan baik.
Siti : Kalau di sekolah ini kelihatannya yang bertugas merawat pokok kayu Pak?
Pak Udin : Tugas merawat tenaman merupakan tugas semua warga sekolah. Namun, sayalah nan bertanggungjawab merawat pohon yang ada di sekolah ini.

Khuluk : Lewat kok tanaman terbiasa dirawat Selongsong?
Selongsong Udin : Tumbuhan perlu dirawat kiranya bisa tumbuh dengan baik sehingga sekolah akan semakin luhur.
Edo : Terimalah, seandainya cara merawat
Budi : Lalu mengapa tanaman perlu dirawat Kemasan?pokok kayu mawar bagaimana caranya Pak?
Bungkusan Udin : Agar pohon ros tumbuh dengan baik tentu perlu dipupuk dan disiram.

Siti : Habis kapan tanaman sebaiknya dirawat Pak?
Selongsong Udin : Tanaman sebaiknya dirawat saban hari. Misalnya saja disriam agar tanaman tidak layu.
Siti : Wah songsong kasih infomasinya Kemasan Udin. Kami jadi lebih tahu mengenai kaidah merawat tumbuhan
Kelongsong Udin : Sama-sebabat nak, saya sekali lagi senang membantu kalian.

Demikian pembahasan kunci jawaban pertanyaan tema 2 kelas 3 SD di daya paket tematik halaman 138 akan halnya daftar cak bertanya wawancara tentang cara pelestarian tanaman dan hasilnya. Semoga bermanfaat dan berguna lakukan kalian. Terimakasih, selamat membiasakan!


Source: https://oriflameid.com/daftar-pertanyaan-wawancara-tentang-cara-perawatan-tanaman/

Posted by: holymayhem.com