Untuk Mencapai Sasaran Pengembangan Tanaman Sayur Atau

Setiap Jabatan, Agensi atau Lembaga di dasar Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mempunyai kepentingan dan peranan masing – masing di kerumahtanggaan industri perkebunan. Ikuti artikel di sumber akar bagi mengarifi peranan mereka di privat industri perkebunan di negara kita.

Jabatan Pertanian atau Doa

DOA berfungsi membagi puja ekspansi dan pembangunan pertanaman melalui pemindahan teknologi berteraskan Amalan Pertanian Baik di sepanjang rantaian angka bikin meningkatkan pengeluaran dan pendapatan serta memastikan pengeluaran korban makanan yang mencukupi, berkualiti dan selamat dimakan. Selain daripada itu, DOA lagi membimbing dan mewujudkan pengusaha pertanian yang progresif bagi meningkatkan produktiviti ladang dan pengeluaran persawahan negara, serta menciptakan menjadikan kumpulan tenaga yang terjaga dan mahir lakukan keperluan industri pertaniam. DOA pula bertanggungjawap melindungi tanaman industri dan peranakan tinimbang intimidasi perosak dan penyakit melalui programa perlindungan tanaman dan perkhidmatan biosekuriti pohon serta menentukan keluaran hasil-hasil tanaman rezeki nan berkualiti dan selamat serta memelihara alam sekeliling. Takbir lagi mengawal korban-bulan-bulanan tanaman dan bahan janaplasma negara ketimbang di bawa keluar negara dan terancam pupus.

Jabatan Perikanan atau DOF

DOF bertanggungjawap menyadarkan industri perikanan nan dinamik berpandukan pasaran melalui pendekatan kreatif dan inovatif serta melangsingkan sumur perikanan negara secara efisyen, inovatif dan mesra tunggul berasaskan siaran saintifik dan pemerintahan urus yang rapi. Selain daripada itu DOf juga melonjakkan sistem penyampaiannya berteraskan modal individu yang berkemahiran, berpengetahuan dan profesional. DOF meletakkan alamat pengeluaran ikan untuk maksud makanan sebanyak 3.02 juta tan metrik pendapatan tahun 2020 melalui sumbangan perikanan tangkapan yang optimum sebanyak 1.577 juta tan metrik dan akuakultur sebanyak 1.443 juta tan metrik serta ingin nencapai garis hidup pertumbuhan purata tahunan pengeluaran rumpai laut dan ikan hiasan sebanyak 10% dan 12%. DOF juga ingin menepati tadbir urus yang rapi dengan aktiviti-aktiviti utama Jabatan memperolehi Pensijilan ISO menjelang periode 2020. DOF kepingin membangunkan dan mengkomersialkan 10 teknologi baru menjelang tahun 2020. Selain daripada itu DOF lagi ingin Memastikan pendapatan kumpulan sasar Jabatan yang terbabit dalam aktiviti perikanan melebihi RM 3000 sebulan dengan pelaburan apendiks swasta hingga ke RM10 bilion menjelang musim 2020.

Jabatan Perkhidmatan Veterinar atau DVS

DVS bertanggungjawab meronda, mencegah, dan menghapuskan penyakit haiwan dan zoonotik.
Selain daripada itu DVS kembali meraun selia pengeluaran ternakan, hasil ternakan dan rahim haiwan di dalam negara. DVS juga menjalankan pemeriksaan daging, buah dada, telur, tembolok haiwan,rumah sembelih dan loji pemprosesan hasilan haiwan serta meronda import dan eksport ternakan dan hasil haiwan dan perkhidmatan kuarantin. DVS juga menyediakan latihan bagi industri ternakan dan haiwan peliharaan. DVS juga melakukan aktiviti pengembangan pengeluaran ternakan dan kesihatan haiwan serta kesihatan awam veterinar serta eksplorasi penyakit haiwan, dan perigi genetik haiwan. DVS pula mengawal kebajikan haiwan dan pemuliharaan bahan genetik haiwan.

Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia maupun MAQIS

MAQIS menguatkuasakan semua undang-undang bersurat yang berkaitan di pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin, bikin memastikan bahawa pohon, hewan, karkas, lauk, keluaran perkebunan, tanih, mikroorganisma dan makanan yang diimport ke internal dan dieksport ke asing Malaysia mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan kandungan. MAQIS juga bertanggungjawap bagi mengasingkan permit, lesen dan perakuan bagi maksud import dan eksport tumbuhan, sato, karkas, lauk, keluaran pertanian, tanih dan mikroorganisma. MAQIS kembali mengadakan khidmat nasihat tentang pematuhan syarat-syarat import dan eksport kerjakan tumbuhan, binatang, karkas, ikan, tamatan persawahan, tanih, mikroorganisma dan makanan kepada pengimport, pengeksport dan ejen yang terlibat n domestik import dan eksport tumbuhan, binatang, karkas, ikan, lepasan pertanian, tanih, mikroorganisma dan peranakan.

Institut Penelitian Dan Kemajuan Pertanian Malaysia alias MARDI

MARDI ditubuhkan mengikut Kopi INSTITUT Eksplorasi DAN Kemenangan Perladangan MALAYSIA 1969. Peranan penting MARDI adalah menjana teknologi & pintasan pertanian dan industri asas bertanam yang inklusif dan berdaya gigi asu ke arah kesejahteraan masyarakat serta memperkukuhkan sistem penyampaian teknologi & perkhidmatan untuk meningkatkan produktiviti sektor agromakanan. MARDI kembali membangunkan agropreneur dan industri asas berladang yang berdaya saing (cekap, ampan, moden, global). Selain tinimbang itu MARDI sekali lagi memperkasa keupayaan dan persekitaran membantu kerjakan penekanan dan pembangunan pertanian makanan. MARDI berhasrat untuk menghasilkan teknologi wajar, mampan dan berkemampuan maju serta menyisihkan kepimpinan teknologi kepada pelanggan yang terlibat intern pembangunan sektor kas dapur dan pertanian dengan mumbung dedikasi dan professionalisme.

Lembaga Kemajuan Iwak Malaysia alias LKIM

LKIM ditubuhkan bagi memperbaiki kedudukan sosio-ekonomi nelayan dengan penumpuan kepada peningkatan pendapatan serta memperkembang dan memajukan firma perikanan negara.

Antara fungsi-fungsi LKIM adalah:

1. Menggalak & memunculkan pengurusan nan cekap dan berkesan mengenai perusahaan dan pemasaran ikan.
2. Mengadakan dan menyelia kemudahan-kemudahan skor buat pengeluaran lauk dan memastikan bahawa kemudahan-kemudahan ini digunakan selengkapnya.
3. Menjeput bahagian n domestik firma-perusahaan perikanan dan untuk harapan itu mengambil bahagian internal pembinaan bot dan pengeluaran bekalan dan kelengkapan ikan.
4. Menggalak, menggiat, memudah dan melelangkan keberhasilan ekonomi dan sosial Persatuan-Persatuan Pengail.
5. Mendaftar, mengawal dan menyelia Persatuan-Persatuan Pengail dan mengadakan peruntukan mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengannya.

Lembaga Pemasaran Persawahan Persekutuan atau FAMA

Objektif penting penubuhan FAMA adalah merealisasikan Wawasan Negara dan Pangkal Pertanian Negara bakal menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama makanan manjapada melalui kecekapan dan keberkesanan produk perkebunan dan lambung. FAMA kembali membangunkan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan serta berbuat aktiviti pemasaran dan peningkatan permintaan hasil pertanian dan perut dalam dan luar negara.

Fungsi-kelebihan terdepan FAMA yakni:

1. Menyelaras aktiviti-aktiviti pemasaran pertanian sama cak semau nan melibatkan pihak swasta atau jabatan / agensi kekaisaran.
2. Mengedit sistem pemasaran dan memperluas serta memajukan murahan bau kencur bakal hasil-hasil pertanian Malaysia.
3. Bekerjasama dengan pihak swasta dan jabatan /agensi kerajaan buat membuat pemasaran perladangan yang cekap dan berkesan.
4. Membangun dan memunculkan pengurusan yang cekap dalam industri pertanaman berkaitan dengan aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil perkebunan, dan
5. Melibatkan secara sambil di privat industri pertanian terutama di n domestik aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil pertanian.

Taman Ilmu tumbuh-tumbuhan Negara Shah Tunggul atau TBNSA

TBNSA yaitu pusat pendidikan, penyelidikan alamiah dan pemuliharaan bikin pembangunan botani, hortikultur, pertanian serta latar bukan yang berkaitan. TBNSA berfungsi sebagai pusat pendidikan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai peranan tumbuh-tumbahan dan mata air hutan. Ianya lagi sebagai pusat mendokumentasi, melindungi, pelihara dan pemuliharaan tumbuh-pokok kayu bersih yang jarang dijumpai, terancam dan bernilai di Malaysia. TBNSA juga berperanan cak bagi meningkatkan kesedaran supaya menghargai sumur tumbuh-tumbuhan di Malaysia serta menjadi pelecok satu pusat rekreasi nan berkonsepkan pataka awal jadi kepada awam.

TEKUN Nasional ataupun Tekun

Tekun menyediakan pembiayaan mikro yang mudah, cepat dan mesra usahawan serta menyisihkan sembah didikan dan sokongan kepada usahawan khusyuk. TEKUN juga berfungsi mewujudkan komuniti dan jaringan usahawan serta merabuk budaya keusahawanan dan menabung di kalangan usahawan. Usahawan sekali lagi boleh menjadikan Mendalam sebagai salah satu agensi lakukan pembiayaian projek perladangan,

Bentuk Perindustrian Nanas Malaysia ataupun MPIB

Kurnia LPNM sebagai halnya diperuntukan di bawah Salinan Perindustrian Nanas 1957 (Semakan 1990) (Akta 427) adalah seperti berikut :

1. Mencukongi program-programa penajaman agronomi dan studi pemprosesan yang berkaitan industri nanas.
2. Merunding perjanjian harga dan gred buah nanas yang dijual ke kilang-jentera nanas berdaftar.
3. Meraun pengeluaran, kodian biji kemaluan nanas dan nanas kaleng.
4. Mentadbir kawalan mutu dan qanun-peraturan kesihatan di jentera-penggilingan nanas berdaftar.
5. Merampingkan torak ses dan menentukan kadar ses.
6. Mengumpulkan statistik dan menggudangkan rekod-rekod perangkaan perusahaan nanas.
7. Memberi uluran tangan kewangan, sekelas ada dalam gambar subsidi ataupun geran kepada sektor pekebun kecil secara keseluruhan atau sebahagian.
8. Menerimakan ingatan kepada hal-hal yang berkaitan dengan industri nanas.

LEMBAGA PERTUBUHAN Petani ataupun LPP

Objektif penubuhan LPP yakni untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial, menambah pesiaran dan kemahiran, meninggikan hasil dan pendapatan dan membaiki cara hidup ahli-pakar serta takhlik awam petani yang progresif, berdikari, makmur dan bersepadu.

Di antara peranan LPP adalah untuk meningkatkan daya pengeluaran peladang menerusi penyiapan perkhidmatan, meningkatkan pertumbuhan sector pertanaman yang pesat menerusi usaha penyusunan mulanya perkebunan. Di samping itu, LPP berperanan kerjakan meningkatkan satah bursa dan pertumbuhan pelaburan dalam bidang pertanian,meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti penghidupan orang tani dan mengganjar pembangunan firma asas tani di negeri luar persinggahan.

Bagi mengadakan perkhidmatan pengembangan dan akomodasi-akomodasi latihan kepada peladang-penanam bagi melengkapkan diri mereka dengan teknologi yang mesti bagi mengemukakan pertanaman, perladangan, penternak binatang-satwa, ekonomi rumahtangga, perniagaan dan tak-lain enterprais perniagaan;

b) Bagi meluaskan pengeluaran pertanian di kalangan peladang-petani dan pekebun-pekebun kecil untuk sampai ke perbagaian dan perniagaan pertanaman nan lebih luas dan meluaskan dan membentangkan perniagaan pertanian;

c) Lakukan mengadakan bekalan-bekalan ladang dan keperluan-keperluan buku harian termasuk lain-enggak kemudahan yang dikehendaki bakal perkebunan yang progresif dan kehidupan luar bandar yang lebih baik;

d) Untuk mengadakan kemudahan dan perkhidmatan-perkhidmatan kejenteraan ladang yang perlu cak bagi memodenkan usaha-persuasi persawahan;

e) Bagi mengadakan akomodasi-kemudahan dan perkhidmatan-perkhidmatan skor dan bagi mengedepankan pelaburan yang lebih raksasa dalam meres-latar pertanian dan ekonomi;

f) Bagi memajukan, membakar, menggampangkan dan menawarkan perkhidmatan lakukan simpanan wang luar bandar;

g) Bagi mengadakan perkhidmatan pemasaran, penyimpanan, kompleks pengeringan,penggudangan dan enggak-enggak kemudahan;

h) Bagi mengendali dan mengadakan kemudahan-kemudahan pengangkutan bagi menaik usaha-manuver pemasaran pertanian dan manuver-usaha yang berkaitan;

i) Lakukan menubuh dan mengendalikan loji-loji memproses dan kompleks-kompleks mengilang yang perlu bagi memproses hasil pertanian;

j) Untuk membolehkan pembentukan modal dan pelaburan di gudi ahli-ahli ataupun unit-unit ahlinya melalui penubuhan syarikat-syarikat atau pengikutan ekuiti dalam aksi-operasi perdagangan dan perbelanjaan;

k) Bagi membantu ahli-ahli dalam memperolehi tanah dan menjalankan projek kesuksesan petak buat keistimewaan ahli-ahli;

l) Lakukan menggalak dan memprgiat tindakan koleksi melalui berbagai projek kemasyarakatan dan memudahkan kemajuan pimpinan;

m) Kerjakan mengadakan perkhidmatan sosial, fasilitas-kemudahan pendidikan dan rekreasi untuk menambah kejayaan sosial dan amal keluarga perladangan;

Lembaga Kemajuan Persawahan Akil balig atau MADA

MADA merupakan sebuah susuk yang bertanggungjawap menerajui industri pari negara serta menjagakan aktiviti sosio ekonomi pembajak di area taruna.

MADA diberi kuasa bagi:

i. Memaju, menggalak, kontributif dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan social dalam Daerah Mulai dewasa.

ii. Merancang dan mengusahakan dalam Kawasan Mada apa-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana nan telah diperuntukkan padanya oleh Pihak Berhak Provinsi untuk negeri Kedah dan negeri Perlis.

Rajah Kemajuan Pertanian Kemubu atau KADA

Tugasan KADA yaitu mengikut Seksyen 4 (1), Akta 69, Rangka Kemajuan Pertanian Kemubu 1972 di mana aktivit terdepan adalah memaju, menggalak, kontributif dan mendistribusikan pembangunan ekonomi dan sosial internal area kemubu serta merancang dan memperdagangkan intern provinsi kemubu segala-apa kemajuan pertanian mengikut sebagaimana yang diperuntukkan maka dari itu negeri.

KADA Fungsi:

1. Mengecualikan padi cak bagi menampar keperluan Negara
2. Membebaskan mangsa-alamat makanan lain untuk menunaikan janji permintaan domestik dan menampung keperluan rahim Negara.
3. Meningkatkan pendapatan saban kapita keluarga bertegal setinggi dengan pendapatan per kapita Negara
4. Menggalak dan menyampaikan industri hiliran asas tani
5. Membangun dan memperteguhkan institusi petambak bakal menaungi keluarga tani.

Agro Bank

AGRO BANK bertanggungjawab menyalakan pembangunan pertanian Malaysia dengan menyelaras dan menyelia rahmat kredit daripada dana publik untuk tujuan pertanian makanya pelbagai bani adam atau kumpulan orang sekufu suka-suka diperbadankan atau lain. AGRO BANK menyediakan pembiayaan, pendahuluan dan kemudahan kredit kerjakan pembangunan perkebunan dan perniagaan berkaitan perladangan. Dalam erti perkenalan awal bukan AGRO BANK melaksanakan perniagaan am institusi perkhidmatan kewangan yang moden dan progresif nan menyediakan keperluan kewangan mondial kepada pelanggannya.

Bagi mendapatkan maklumat nan lebih tepat anda semua bolehlah berkunjung ke pejabat jabatan dan agensi berkenaan yang berdampingan dengan dia.

  • Author
  • Recent Posts

Source: https://myagri.com.my/2017/04/agensi-dan-jabatan-kerajaan-serta-fungsi-di-dalam-insudtri-pertanian/

Posted by: holymayhem.com