Ojo Turu Sore Kaki Lirik

Lirik ASMARADANA Aja Turu Senja Kaki

Aja turu burit kaki

Ono betara nglanglang jagad

Nyangking bokor kencanane

Isine donga katulak

Sampur kalawan jenggala

Ya iku bageyan ipun

Wong melek kepala dingin narimo

Ingkang dapat nemu iki

Nora saben congkak uwong0

Kudu ono pilihane

Kang weruh lakune jaman

Eling kanthi prayitna

Ttindhak luwajuh lan jujur

Ingkang antuk kamurahan

A wyo sira banjur wedi

Samar nora panduman

Eling-o marang kodrat-e

Sinuhun luwih kuwasa

Independen tampa upama

Sapa ngestok-ena dhawuh

Sayekti antuk nugraha

Nugraha nira Hyang widhi

Tan kena kinira-enau

Marga seribu dedalane

Yogya den sabar darana

Ojo keseso-sesa

Grusa-grusu narung binuh

Ngusak-e tancep-ing tekad

Nugraha nira Hyang Widhi

Ingkang katrap ing kawula

Waras seneng sak murwate

Drajat tanda wang barang

Ngelmu tuwin kawignyan

Jurung wars seneng-ipun

Nugraha invalid utama

Source: https://kanal3.wordpress.com/2015/06/16/lirik-asmaradana-aja-turu-sore-kaki/