Gambar Dan Nama Tanaman Hias Buah

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jamiah Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik, Negeri Sembilan

JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Jenama Petatar Mohammad Faiz Bin Norrizam

Biji Giliran 2021162344227

No Kad Pengenalan 020930-10-1333

Pusparagam/Unit 3PISMP RBT4

Kod & Nama Tutorial RBTS3063 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan

Nama Penceramah En. Mohd Asri Bin Abdul Aziz

Tarikh Hantar 5 November 2022

Syahadat murid mengamini maklum balas daripada pensyarah

Saya melegitimasi bahawa maklum balas yang diberikan maka itu pensyarah telah saya
rujuki dan fahami.
Garitan (jikalau suka-suka)

Tandatangan Pelajar: Tarikh: 5/11/2022
Markah:

Page | 1

Sekolah tinggi PENDIDIKAN GURU
KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

Nama: Mohammad Faiz Kacang Norrizam Angka Giliran Pesuluh: 2021162344227

Tajuk Tugasan: Laporan PBS / Kerja Pelan

Pensyarah: En. Mohd Asri Kedelai Abdul Aziz Subjek/ Kursus: RBTS3063 Teknologi
Tanaman Sayuran dan Hiasan

Tarikh Menggolekkan: 5 November 2022 Tarikh Diterima:

BORANG MAKLUM BALAS PROJEK
Syahadat Pelajar

Saya menyanggupi tugasan ini merupakan hasil kerja saya koteng kecuali nukilan dan ringkasan
yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan: …………………………………………… Bilangan tahun: …………….…………

Taksiran Maklum Balas Tugasan

Peneliti Moderator

Kekuatan: Khasiat:

Aspek yang dapat diperbaiki: Aspek yang bisa diperbaiki:

Tandatangan: Tarikh: Tandatangan: Bilangan tahun:

Pengesahan Petatar Terhadap Maklum balas Nan Diberikan Pensyarah:

Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan makanya penceramah telah saya
rujuk dan fahami.

Tandatangan Petatar: Angka tahun:

Page | 2

ISI Kas dapur

BIL. PERKARA MUKA SURAT
4
1.0 Pembukaan KONSEP EDIBLE LANDSCAPE
4–5
2.0 Keberagaman-JENIS Tanaman SAYURAN DAN KAEDAH
PENJAGAAN 5–6
7
3.0 Atom DAN Mandu EDIBLE LANDSCAPE
3.1- Anasir EDIBLE LANDSCAPE
3.2- Kaidah EDIBLE LANDSCAPE

4.0 GAMBAR-GAMBAR PELBAGAI Bulan-bulanan DAN TANAMAN 8 – 10
11
5.0 GAMBAR-GAMBAR PELBAGAI SUDUT Penglihatan 12
EDIBLE LANDSCAPE
13
6.0 ULASAN MENGENAI EDIBLE LANDSCAPE 14

7.0 ANALISIS TAPAK
7.1- Amatan SWOT Distrik Nan DIPILIH
7.2- Kajian TAPAK

8.0 Merancang DAN MELAKAR REKA Gambar PELAN 15
EDIBLE LANDSCAPE DENGAN MENGGUNAKAN
PERISIAN GRAFIK Komputer 16 – 17
18 – 20
9.0 JUSTIFIKASI PEMILIHAN
10.0 Cara REKA Lembaga 21
11.0 JADUAL KERJA 22
12.0 BELANJAWAN (ANGGARAN KOS) 23
13.0 RUMUSAN 24
14.0 RUJUKAN 25
15.0 LAMPIRAN

Page | 3

1.0- Pengenalan KONSEP EDIBLE LANDSCAPE

Edible Landscape merupakan suatu reka rangka ujana yang menggabungkan
penggunaan tanaman makanan dan tanaman. Ia kembali bisa dikenali bagaikan Laman
Dapur (Edible Garden) dan taman komuniti. (Hanim Ahmad, 2009). Edible Landscape
boleh didefinisikan sebagai sebuah tanaman mini nan menggabungkan beberapa
tipe tanaman sebagaimana sayur-sayuran, ulam-ulaman, pokok herba dan buah-buahan.
Konsep Edible Landscape ini diasaskan oleh Datin Kilat Jeanne Abdullah iaitu keluaran
isteri Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi (Paket lah) bertujuan membantu
golongan suri flat untuk meminimumkan kos dapur.

Reka bentuk Edible Landscape makin memfokuskan anasir-partikel landskap
lembut tanaman perut (edible plant) bak alternatif kepada elemen tanaman
hiasan sedia ada. Komposisi pemanfaatan tumbuhan di dalam ‘edible’ landskap yang
dikenali sebagai landskap lembut secara amnya adalah sedikitnya terdiri
tinimbang 50% tumbuhan ‘edible’ gelimbir kepada saiz dan lokasi tapak,
kemampuan, minat dan niat pemilik.

2.0- Variasi-Jenis Pokok kayu SAYURAN DAN KAEDAH Preservasi

Jenis Tumbuhan Sayuran Kaedah Pelestarian Iradiasi

1. Jagung Membanjur Menyiram air dua mana tahu sehari
2. Cili Menggembur untuk mengekalkan
3. Bawang Merah kelembapan tanah
4. Timun
5. Sawi hijau Bertujuan menjadikan medium
tanah bertambah berongga dan
sesuai kerjakan akar pokok kayu
menyerap air dan membesar
dengan baik memperalat
nutrient nan suka-suka dalam tanah.

Membaja Membaja 2 pekan sekali
dengan menggunakan kawul
organik. Kawul organik berbenda
meningkatkan keupayaan

Page | 4

tanah lakukan 3 menampung air
dan nutrien dalam persil
dengan lebih cekap

Menerima sorot Memastikan sayur- sayuran
surya tersebut menerima kurat
matahari nan secukupnya
iaitu bertambah daripada 6 jam cak bagi
proses fotosintesis.

3.0- ELEMEN DAN PRINSIP EDIBLE LANDSCAPE

3.1- ELEMEN EDIBLE LANDSCAPE

Atom-elemen asas reka kerangka landskap bisa diterapkan berpangkal kepelbaaian nilai
estetik dan kelebihan visual tanaman ‘edible’ seperti saiz, buram, dandan, tekstur, bau dan
rasa.

Ki akal Pemand
-angan

Buntang Daun Rasa Rabaan

Tanaman Kesan
‘Edible’ Reka
Gambar

Buah Anak uang Bau Obstulen

Page | 5

Warna

Zarah Kepelbagaian Tekstur
Kontras Ciri-Ciri, Kredit

Estetik &
Fungsi Visul

Bentuk

Elemen Penerangan

Warna Faktor warna adalah bikin menjatah kepelbagaian kesan pandangan
Atom dalam sesuatu taman. Di privat ‘edible landscape’, elemen rona
Kontras dizahirkan melaui biji pelir, bungan ataupun daun pada tanaman yang
dipilih. Komplet elemen rona pada biji kemaluan adalah seperti merica, tomato,
Tekstur terung, cermai dan belimbing. Atom bunga yang berwarna pula
Bentuk ialah kantan, si pedas, misai kucing dan sebagainya. Sementara elemen
warna pada daun adalah seperti bayam, kobis, keledek, pegaga dan
kurkuma. Penggunaan elemen rona kembali dapat dizahirkan melalui
eksploitasi tumbuhan riasan yang biasa digunakan sebagai halnya heliconia,
canna, bunga raya dan sebagainya nan bersesuaian dengan ruang
dan daerah. Warna juga memberikan kesan kontras semasa warna
bunga yang terang seperti merah, asfar kilat, dan sebagainya di
tanam di tepi dinding putih

Seleksi tanaman ‘edible’ pula teradat mengambil duga kejadian
tekstur tanaman cak bagi mewujudkan variasi yang pelbagai dan menganjur
n domestik sesuatu ujana. Atom ini boleh didapati melintasi visual lega
buram fizikal tumbuhan ataupun melangkaui rabaan plong tumbuhan
tersebut sama cak semau melampaui daun, biji zakar, rente ataupun batang pokok
nan dipilih. Terdapat 2 faktor yang bertekstur lumat begitu juga pandan,
kangkung, daun Gambar 4 bawang, kaduk, pegaga, sireh, buah
terung, timum dan sebagainya. Temporer tanaman nan bertekstur
kasar kembali adalah seperti sawo, serai, ulam raja, delman, bin
tahapan dan sebagainya.

Page | 6

3.2- Kaidah REKA Rancangan EDIBLE LANDSCAPE

Prinsip-pendirian reka bentuk berikut digunakan bagi mencorakkan sesuatu ruang secara

fizikal dan menghasilkan kesan-kesan estetik dan kepelbagaian fungsi sesuatu ‘edible’

landskap. (Casia Biflora, 2006).

KESATUAN (UNITY)

•Pemilihan & pemanfaatan elemen secara konsisten dan berulang-ulang bagi membentuk
kesatuan dan suasana harmoni nan sesuai dengan konsep, tema dan idea reka bentuk.

KEANEKAAN (VARIETY)

•Keanekaan boleh diwujukan melalui penggunaan dan gabungan pelbagai elemen seperti
rangka, corak, saiz, garisan dan ruang secara harmoni dan berkesan bikin takhlik
kepelbagaian kesan reka rang namun enggak menjejaskan kesaturan dan kepolosan. Anda
memberi kesan pengalaman yang berbeza dan menimbulkan minat yang berterusan. Frustasi
n domestik menggubah cara ini akan menghasilkan reka bentuk yang bercelaru dan mengelirukan.

KERINGKASAN (SIMPLICITY)

• Keringkasan menekankan ciri-ciri keharmonian iaitu penggunaan kombinasi ciri-ciri dan sifat-
adat yang hampir serupa dari segi bentuk, saiz, warna dan fungsi. Pemanfaatan elemen yang
sesak banyak akan mewujudkan persekitiran suram kabut manakala pemanfaatan unsur yang
terlalu singkat akan memberi kesan yang ‘monotonous’ maupun melelapkan. Pemilahan dan
penggunaan elemen yang terdepan, ringkas dan mudah adalah bagi menghasilkan persekitaran
yang berfungsi, menarik dan menjimatkan kos manajemen.

KONTRAS

•Kontras bermaksud sesuatu reka rangka nan punya elemen yang berlawanan terbit
pelbagai ciri-ciri reka rancangan bagi menonjolkan perbezaan dan reka bentuk yang bukan anyep
(monotonous). Kontras boleh digunakan bagi melebihkan tumpuan terhadap suatu- satu atom.

Kesamarataan

•Kesamarataan berniat takhlik keseragaman dan kestabilan pemandangan dan ruang-
pangsa nan dihasilkan melintasi susunan elemen- elemen landskap di dalam sesuatu tulisan.

ULANGAN

•Kamu merupakan kaedah pemanfaatan elemen yang iteratif-ulang bakal memberi penajaman
kepada konsep, tema dan idea reka bentuk tertentu bakal membawa gelak kesan ‘Monotonous’ dan
kecelaruan.

RITMA

•Ritma yakni perubahan mulai sejak satu kejadian dan ulas kepada keadaan dan urat kayu nan bukan
secara berperingkat-peringkat untuk menentukan sebelah penglihatan dan pergerakan di samping
mewujukan suasana keharmonian dan kesinambungan dan keselesaan di segi penggunaan
warna, garisan, rupa bentuk, tekstur dan ketinggian yang efektif cak bagi menghasilkan. Anda juga
boleh komikal suasana ‘monotonous’ atau suasana yang bercelaru.

Neraca

•Skala bertujuan setiap reka bentuk terbiasa disesuaikan dengan ruang dan pengguna sesuatu
ruang. Ia yakni perkaitan relatif antara elemen-elemen reka bentuk, pengguna, aktiviti
dan peristiwa seputar. Setiap partikel yang direka seperti kerusi, pergola, wakaf dan
sebagainya teristiadat menetapi perimbangan tubuh manusia agar bisa memberi keselesaan kepada
pengguna unsur dan pangsa tersebut. Ruang yang mungil memerlukan unsur-zarah landskap
yang kecil bagi lucu kesesakan suasana ruang tersebut

Page | 7

4.0- GAMBAR-GAMBAR PELBAGAI Incaran DAN TANAMAN
Alamat

1. Sudip Tangan
Berfungsi untuk membuang rumpai dan mencampur tanah ke dalam pasu.

2. Penggembur Tangan
Berfungsi untuk menggembur lahan dan membuang rumpai.

3. Pasu
Merupakan menengah lakukan pokok kayu.

Page | 8

4. Penyiram
Berfungsi untuk menyiram air.

5. Sarung Tangan
Berfungsi cak bagi melindungi tangan.

Pohon
1. Jagung

Page | 9

2. Cili
3. Bawang Merah
4. Timun
5. Caisim

Page | 10

5.0- Bagan-GAMBAR PELBAGAI Ki perspektif Rukyah EDIBLE
LANDSCAPE

Contoh Pandangan Atas Edible Landscape

Cermin Rukyah Hadapan Edible Landscape

Page | 11

6.0- ULASAN MENGENAI EDIBLE LANDSCAPE
Tanah lapang edible landscape di atas lewat sesuai dibina di wilayah nan mempunyai

keluasan nan mungil dan sempit. Pelbagai keberagaman sayur-sayuran bisa ditanam dengan
kemas dan cakap. Edible landscape ini dijadikan sebahagian elemen penanaman
kerumahtanggaan riasan laman rumah. Warna hijau juga berfungsi untuk memperbaharui minda
kita selain tinimbang menambah kesenian provinsi laman apartemen. Enggak dinafikan
bahawa edible landscape di atas bukan belaka berfungsi untuk kecantikan lebih-lebih
menjimatkan perdagangan dapur. Sebagai transendental, hasil pohon tersebut dapat
digunakan untuk keperluan harian tanggungan. Selain jimat, ia juga menyediakan
sayuran segar dan selamat. Penggunakan pupuk organik tentunya akan lebih selamat
dan menyihatkan. Bukan itu hanya, pelbagai keberagaman sayur-sayuran yang sudah ditanam
tersebut sekali lagi boleh dijual kepada jiran alias rakan untuk meningkatkan pendapatan
tambahan.

Page | 12

7.0- Amatan TAPAK
7.1- ANALISIS SWOT Area Nan DIPILIH

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

– Memiliki pelan – Ulas yang terlalu besar memerlukan karyawan
– Area nan dipilih terdedeah kepada cahaya yang ramai untuk menjalankan aktiviti seperti
matahari yang akan membantu tumbuh-pohon membaja, menyiram air dan sebagainya

menjalankan proses fotosintesis – Ketiadaan resep naungan akan menyebabkan
– Kawasan yang dipilih juga akan menerima hujan pokok kayu berisiko untuk layu kerana menerima nur
secara langsung disebabkan kawasan yang terdedah
surya secara terus dan jebah
dan secara tidak langsung tak memerlukan
konservasi yang rapi

Analisis
SWOT

Probabilitas (Opportunity)

– Alat penyiram air secara automatik bisa ditambah Bentakan (Threat)
kendati tanaman tidak layu apabila hari tidak hujan
– Pohon baru berisiko rosak oleh kilangangin kincir kencang
– Bunga yang berwarna-warni dan pokok kayu nan disebabkan tiada naungan ibarat penghalang angin
boleh dimakan, boleh ditambah lakukan meningkatkan
– Tanaman terdedah kepada risiko kerosakan oleh
ketampanan dan macam wilayah tersebut serangga perosak

– Sayur-sayuran boleh dijual untuk menambah
pendapatan

Page | 13

7.2- Kajian TAPAK
Terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan yang mutakadim dikenal pasti sreg
kawasan edible landscape yang dipilih. Kekuatan pertama bagi edible landscape
tersebut adalah kawasan tersebut mempunyai tanah lapang nan luas bikin
menyelamatkan pelbagai keberagaman sayur-sayuran. Penyortiran sayur-sayuran sama dengan timun, sawi,
jagung dan sebagainya mengandungi pelbagai vitamin yang dapat menjamin
kesihatan tubuh tubuh orang. Bukan itu belaka, urat kayu yang besar juga dapat
memudahkan proses pengakutan peralatan. Proses eksodus tanaman juga lain
akan menjadi susah. Selain itu, kawasan yang dipilih terdedah kepada cahaya
mentari dan hujan dapat membantu tumbuh-tumbuhan menjalankan proses
fotosintesis. Sayur-sayuran sebagaimana jagung, sawi, bawang ahmar dan sebagainya amat
memerlukan perian menerima pendar matahari yang ala kadarnya iaitu 6 jam sehari.
Kawasan nan dipilih juga bisa mengakui air hujan angin kendati tumbuh-tumbuhan tidak
akan layu disebabkan terlengah menyiram air.
Lebih jauh, selepas mengkaji tentang kekuatan edible landscape tersebut secara
benar-benar, kelemahan edible landscape ini juga harus diberi perasaan untuk
menciptakan menjadikan penambahbaikkan. Kelemahan pertama ialah disebabkan ruang
reboisasi yang terlalu besar, ia memerlukan tenaga kerja nan gaduh bakal
menyiram air, membaja, dan sebagainya. Di samping itu, ketiadaan kancing naungan
akan menyebabkan tanaman berpontensi bakal layu disebabkan menerima sorot
matahari secara terus dan berlebihan kepada tanaman tersebut.

Page | 14

8.0- Merancang DAN MELAKAR REKA Lembaga Alun-alun EDIBLE
LANDSCAPE DENGAN MENGGUNAKAN PERISIAN Diagram Komputer jinjing

Nubuat:

Bale bengong Balong Ikan Tapang Kunci Pisang

Terung Cili Sawi Pokok Kelambir

Berambang Bangkang Jagung Kembang sepatu Rente Orkid

Page | 15

9.0- JUSTIFIKASI PEMILIHAN

ITEM Publikasi

Gazebo Palagan rehat bagi peserta-pelajar atau suhu selepas membuat
reboisasi. Selain itu, gezebo ini juga boleh menjadikan
ajang menjalankan proses PdP terutamanya bagi subjek Seni
Visual dan Sains.

Kolam Iwak Suhu-guru dapat menanam minda murid- murid memelihara
haiwan. Selain itu, pelbagai jenis ikan yang berwarna-warna
dapat melapangkan dan memufakatkan lever para guru dan
murid. Ia pun bisa mencantikkan provinsi sekolah.

Bangku Tempat berehat dan duduk bagi petatar-peserta dan temperatur serentak
menikmati suasana di kawasan dataran

Pokok Pisang Pisang adalah buah yang lampau berkhasiat dan kaya dengan
sumber vitamin, mineral dan karbohidrat yang bagus lakukan
murid-murid.

Pokok Kelapa Pokok kelapa merupakan salah suatu resep tempatan yang legit
Sawi dimakan dan mengandungi banyak faedah kepada kesihatan
Cabai anggota badan. Pokok kelapa juga mudah ditanam, sama ada
di kawasan kebun, ladang ataupun di kawasan sekolah.

Sayur sawi mengandungi banyak khasiat kepada awak badan
manusia sama dengan mengandungi perigi vitamin K, berlambak dengan
antioksidan, baik untuk jantung, dan berharta dengan serat dan
mineral.

Sayur lada juga mempunyai banyak khasiat sebagaimana bisa
menurunkan kodrat gula internal bakat, meningkatkan kesihatan
jantung dan mencegah strok, bertindak laksana terapi,
mencegah karkata prostat dan membantu membakar lemak.

Page | 16

Terung Kelebihan sayur terung ialah kaya dengan zat besi, sedikit
Dasun Merah kalori dan bebas gurih, tangga serat, menjaga kesihatan dalaman,
Jagung mencegah diabetes, menguat dan menyihatkan tulang, dan
Bunga Raya membina penggerak yang cergas dan sihat
Bunga Orkid
Khasiat bawang merah adalah menguatkan system ketahanan
jasad, membantu penghadaman, sebagai agen antagonistis-penuaan,
bagus untuk penghidap anemia dan meraun predestinasi sakarosa
dalam darah.

Sayur jagung dahulu banyak fungsi sebagaimana baik lakukan
kesihatan netra, laksana sumber karbohidrat baik untuk pesakit
diabetes, melindungi kesihatan jantung dan mencegah kanser
usus.

Berfungsi kerjakan mencantikkan provinsi sekolah dan
membaharui minda guru-guru serta pesuluh-murid semasa
mematamatai kembang sepatu yang cantik.

Berfungsi untuk mencantikkan kewedanan sekolah dan
membaharui minda guru-master serta pesuluh-murid semasa
melihat bunga orkid yang cantik.

Page | 17

10.0- PRINSIP REKA Rancangan

Cara reka bentuk adalah konsep lakukan mengekspresikan mualamat visual. Kamu ialah
satu gambaran adapun bagaimana kita mengamati dan memproses maklumat visual
serta yakni idea bagi menghasilkan imej dua dimensi. (Cikgu Sherry, 2013)
Prinsip reka rang akan membantu menciptakan menjadikan keputusan mengenai bagaimana buat
menggunakan zarah-molekul reka susuk. (Ly Jonathan, 2016) Prinsip reka tulang beragangan
menjadikan imej visual menjadi lebih menarik dan menyabarkan bila dilihat.

PRINSIP Penyorotan

Prinsip Keseimbangan Keseimbangan adalah mengagihkan keberatan
visual objek, warna, tekstur dan ira. Sekiranya
rekaan diberi perbandingan, elemen keseimbangan ini
membuatkan rekaan mempunyai kestabilan.
Intern keseimbangan simetri (symmetrical
balance), elemen keseimbangan digunakan di
satu arah rekaan yang seperti mana sisi perincian
yang satu lagi. Dalam keadilan tak
simetri (asymmetrical balance), arah antara satu
sama tidak yaitu berbeza saja kelihatan stabil.
Manakala keseimbangan jejari (radial balance),
elemen disusun di selingkung satu titik paruh dan
bisa jadi serupa.

Mandu Perspektif Perspektif dihasilkan apabila objek kerumahtanggaan
ruangan dua dimensi disusun semoga kelihatan lebih
realistik. Perspektif memberikan makna perantaraan
antara mangsa-objek yang dilihat dalam suatu
ruang. Perspektif menciptakan menjadikan sifat naturalisme
kepada imej visual. Saiz suatu segi empat kurang
bermakna sehingga ada satu korban lain yang
mampu mengasihkan kesan komplemen seperti mana saiz
satu meja atau saiz suatu bangunan. Sensasi
boleh dicapai melewati penggunaan saiz alamat
nan relative. Objek nan bertindan, dan objek
yang dikaburkan ataupun dijelaskan.

Page | 18

Prinsip Keserasian Harmoni wujud plong benda-benda bendera dan
benda buatan manusia. Harmoni adalah sesuatu
perincian seni optis nan menyertakan susunan atau
ulangan anasir-zarah seni okuler mengikut vara
dan prinsip yang tersusun dan menimbulkan
kesan yang menjujut. Dalam konteks seni,
ulangan garisan, rupa, bentuk, afiliasi dan ira
dalam gaya dan jihat yang tertentu atau
berpandukan garisan grid akan menghasilkan
catatan yang keteraturan. Aplikasi mandu rekaan
keserasian dapat menimbulkan cerminan nan
acuan, teratur, seragam dan selesa
pandangan mata.

Prinsip Kesatuan atau Campuran Kesendirian wujud plong sesuatu gubahan apabila
kesemua unsure-unsur di dalamnya memiliki
satu tema atau idea yang setolok dan menyeluruh.
Penggunaan molekul seni, tema serta perincian yang
baik dapat membentuk kesatuan pada sesuatu
karangan seni visual. Mengaplikasikan cara
keekaan privat karya seni akan menjadikan hasil
itu kelihatan lebih model, integral dan komplet
di mana ia menimbulkan kesan nan sepadu dan
memberi impak dari segi kekuatan karya.

Kaidah Dominan Dominan ialah salah sau cara yang
selalu digunakan dalam penghasilan reka kerangka
grafik. Dominan berasal berpunca congor
Dominance yang bermaksud stempel. Sifat
unggul dan istimewa ini menjadikan sesuatu
anasir seni tersebut sebagai penarik dan menjadi
pikiran.

Cara Kepelbagaian Prinsip ini wujud hasil penggunaan pelbagai gaya
nilai dan idea nan berbeza dalam sesuatu
gubahan. Kepelbagaian dapat memberi kecondongan,
jenis, tenaga dan daya tarikan kerumahtanggaan sesuatu

Page | 19

karangan. Kepelbagaian mengandungi

kepelbagaian rona dan kepelbagaian bentuk

dan jenis korban.

Prinsisp Rayapan Pergeraakan dapat diwujudkan dalam gubahan
Prinsip Irama seni visual mealui perebusan molekul-molekul seni
Cara Penengasan dengan cara dan teknik nan tertentu.
Prinsip Kontra Mengaplikasikan prinsip pergerakan dalam
kegiatan batik dapat menghasilkan nada
dan suasana tertentu.

Irama yaitu suatu mandu reka tulang beragangan.
Irama akan menunjukkan pergerakan apabila
sesuatu elemen berulang. Irama visual adalah
seni yang boleh dilihat dan kamu wujud apabila
bentuk kasatmata diulang beberapa kali dan
dipisahkan daripada lembaga negatif. Antara keberagaman-
variasi irama adalah nada rawak, musik konvensional,
irama berselang seli, dan irama diseminasi.

Berfungsi penegasanialah untuk menarik
perhatian, menjatah titik api dan jenaka
kebosanan. Penegasan wujud apabila terdapat
sesuatu zarah yang menonjol, kontra atau
menunjukkan sesuatu nan ganjil internal sesuatu
gubahan.

Kontra dapat dihasilkan menerobos penggunaan
unsur seni, teknik dan bahan yang berbeda.
Prinsip kontra wujud jika cak semau unsur-molekul seni
yang bertentangan atau bercanggah privat
sesuatu gubahan. Fungsi kontra yakni bagi
menarik perhatian, memberi fokus, menggelikan
kebosanan dan kesan pergerakan.

Page | 20

11.0- JADUAL KERJA

Hari Isnin Selasa Paru-paru Khamis Jumaat Sabtu Minggu

Aktiviti 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

Memilih tapak

Membuat
perbincangan
dengan penceramah
tentang kesesuaian
tapak nan dipilih

Mengumpul semua
bahan maklumat
(Memilih tumbuhan
yang sesuai bagi
ditanam)

Memulakan
penulisan permakluman

Memintal pelan edible
landscape nan
sesuai dan mula
membuat lakaran

Menambahkan
bahan maklumat
dan bacaan

Menyiagakan dan
mengemaskan
penulisan wara-wara

Page | 21

12.0- BELANJAWAN (Anggaran KOS)

BIL. ITEM KUANITITI HARGA SEUNIT AMAUN
(RM) (RM)
2.50
1. Biji benih pakcoi 1 Paket 2.50 5.50
3.50
2. Biji sperma cabai 1 Kemasan 5.50 2.90
6.00
3. Biji benih terung 1 Paket 3.50 45.00
36.00
4. Biji jauhar jagung 1 Paket 2.90 150.00
200.00
5. Bawang merah 1Guni kecil 6.00 320.00

6. Taktik bunga sepatu 3 Pusat 15.00
48.00
7. Pokok bunga orkid 3 Pokok 12.00 112.00
800.00
8. Anak trik pisang 10 Siasat 15.00
10.00
9. Anak asuh pokok kerambil 10 Pokok 20.00 18.50
29.80
10. Bangku 4 Biji pelir 80.00 33.60
45.60
11. Gazebo — –

Objek membina gazebo: 24.00
145.00
Paisan kusen 40 Keping 1.20 100.00
2137.90
Tiang-tiang kayu 16 Layon 7.00

Ferum sokongan perabung 32 Batang 25.00

Batu kerikil 10 Kg 1.00

Penyumbat gawang 1 Gangsa 18.50

Vernish. 1 Tin 29.80

Skru 4.5×50 mm 600 Pcs 0.056

Skru 4.5×70 mm 600 Pcs 0.076

12. Kolam Ikan —

Bahan membina balong ikan:

Simen 2 Kelongsong 12.00

Pasir Sungai 1 Lori 145.00

Batu-Bata 200 Ponten 0.50

Kuantitas:

Page | 22

13.0- RUMUSAN
Edible landscape yang membawa maksud mini taman iaitu menggabungkan jenis

tanaman yang terdiri daripada sayur-sayuran, ulam-ulaman, daya herba dan buah-
buahan telah membagi bantuan dalam meningkatkan keindahan pemandangan selain
daripada menjimatkan kos pembelanjaan. (Dinda Adinda, 2010) Program
Pembangunan Landskap di Malaysia juga dibangunkan oleh Dasar Landskap Negara
bagi menyisihkan prasarana hijau yang berfungsi dan mampan. Keadaan ini yakni
bertujuan bagi menjimatkan kos negara dan mencantikkan pemandangan negara.
Oleh itu, pemulaan edible landscape yakni terdahulu untuk melembutkan seni bina
gigih seperti bangunan sekolah, memastikan kesihatan orang dan menjimatkan
kos. Semua manusia haruslah berusaha menambahkan edible landscape di Malaysia
lakukan membentangkan dan mengharmonikan negara.

Page | 23

14.0- RUJUKAN

Abdullah, Rohaya and Aris, Baharuddin. (2002). Kemahiran Roh KBSM Jenjang
3 : Bachelor’s thesis, Universiti Teknologi Malaysia.

Arunasalam Jeya. (2008). SPM Bilingual BIOLOGY Form 5 : Sisi Pendidikan Sdn.
Bhd

Casia Biflora. (2006). Edible Landskap AP. Retrieved on
https://www.slideshare.net/nsila77/edible-landsk-ap

Cikgu Sherry. (2013). Prinsip Reka Bentuk. Retrieved on
http://sharinahcheamdan.blogspot.com/2013/03/prinsip-reka-gambar.html

Dinda Adinda. (2010). Intensi Edible Garden. Retrieved on
http://hazwanihasman.blogspot.com/2012/01/intensi-edible- garden.html

Hanim Ahmad (2009). Pusparagam Tipe Landskap Edible Tanaman Perut, Herba
Dan Riasan. Malaysia: Perguruan tinggi Pembangunan dan Penajaman Pertanian
Malaysia.

Ly Jonathan. (2016). Ki 1 reka bentuk dan teknologi. Retrieved on
https://www.slideshare.net/LyJonathan/bab-1-reka-tulang beragangan-dan-teknolo

Ng Chee Kin. (2014). Nexus Xpress PBS Sains Strata 3 : Sasbadi Sdn. Bhd.

Okke Rosmaladewi, Lilis Irmawatie, & Dick Dick Maulana. (2020). Agrotechnology
Study Program Revitalization Through Integrated Pest Management Farmer
Field School. Proceedings of the 3rd International Conference on Learning
Innovation and Quality Education

Portillo, G. (2021, June 18). Bagaimana tanaman membiak. Jardineria On.
https://www.jardineriaon.com/ms/Bagaimana-tanaman-membiak.html

S.C. Toh, A.S. Ong, Lam Chang Huat. (2012). Ekspres Sains Tingkatan 3 : Pelangi
Sdn. Bhd.

Sindu Workneh Kebede, & Wolfgang Bokelmann. (2017, November 12).
Agrotechnology. Division of Horticultural Economics, Humboldt

Page | 24

13.0- Komplemen

Kawasan kidal dataran nan dicadangkan perumpamaan tapak edible landscape di SK Tasik
Puteri 2

Kawasan kanan dataran yang dicadangkan sebagai tapak edible landscape di SK
Telaga Puteri 2

Page | 25

Source: https://anyflip.com/uafyd/fkrg/basic

Posted by: holymayhem.com